Shinji

Shinji Master Setname: Shinji
Description: Shinji Ikari (Neon Genesis Evangelion)
Setmaker: Nyaasu
Copyright: Yoshiyuki Sadamoto / Gainax
Collectors:Schnegge, SalyaDarken, Bunny, Yuki,
Masters:Nyaasu, Kira, Snowdragon,

Options:

 
Shinji 1Shinji 2Shinji 3Shinji 4
Shinji 5Shinji 6Shinji 7Shinji 8
Shinji 9Shinji 10Shinji 11Shinji 12


Impressum / Datenschutz