Setsu

Setsu Master Setname: Setsu
Description: Setsuna Meiou / Sailor Pluto (Sailor Moon)
Setmaker: Nyaasu
Copyright: Naoko Takeuchi / Toei Animation
Collectors:pfirsichtee, LadyVeen, SalyaDarken,
Masters:Nyaasu, Sailor Sunrise, Rikku, Nachtrose, mausal, Kira, Snowdragon, Schnegge,

Options:

 
Setsu 1Setsu 2Setsu 3Setsu 4
Setsu 5Setsu 6Setsu 7Setsu 8
Setsu 9Setsu 10Setsu 11Setsu 12


Impressum / Datenschutz